R E G U L A M I N

Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego

“ WOJTKÓWKA"

Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest własciciel Ośrodka a w razie jego nieobecnosci pracownicy.
• Doba w Ośrodku trwa od godziny 12.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
• Należność za pobyt w Ośrodku pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Ośrodek nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usługi.
• Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
• Klienci Ośrodka zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
• Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
• Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.
• Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00- 22.00.
• Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku.
• Ośrodek świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich pracownikowi.
• Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu.
• Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody pracownika Ośrodka. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
• Spożywanie posiłków odbywa się w jadłodajni, w ustalonych godzinach.

• Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking Ośrodka jest niestrzeżony.
• Za pobyt psa w Ośrodku pobiera się opłatę jednorazowa w wysokości 20,00zł.
• W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
• W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
• Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach Ośrodka grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
• Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
• Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Osrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
• W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
• Wydaje sie tylko jeden klucz od pokoju.
Za zgubienie klucza opłata wynosi 30,00zł.
• Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju Ośrodka przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Ośrodek przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, przez powieszenie w holu obiektu .Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz pracowników i obowiązuje od dnia 1września 2010 r.

YachtGuru - wynajem w Chorwacji Spływy kajakowe Krutynią Kajaki Krutynia wyprawy trekkingowe http://www.laflora.pl/ http://skyclinic.pl/ mediaclick.pl
Copyright by www.wojtkowka-bieszczady.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.